Visit counter: 438177
banner
Tin tức ánh dương

Lịch dự giờ Giáo Viên

Nhằm để PH hiểu rõ hoạt động của bé và cô tại trường,nhà trường thân mời quý PH đến tham quan lớp vào các ngày theo lịch sau(từ 8g30 đến 10g30) :

-Thứ hai,14-11-11 lớp Koala 1 và Lion 2

-Thứ ba,15-11-11 lớp Koala 2 và Dolphin 2

-Thứ tư,16-11-11 lớp Dolphin 1 và Lion 1