Visit counter: 438164
banner
Tin tức ánh dương

Lễ Hội NGVN 20-11-11

Thứ sáu,18-11-11 nhà trường tổ chức lễ hội NGVN,các bé diễn văn nghệ,phát thưởng cho các cô đoạt giải thi tay nghề,sau đó các bé ăn Buffet rồi ra về lúc 11 giờ