Visit counter: 438205
banner

Học tập và sinh hoạt

Chương trình học tập tại Ánh Dương

Bé tham gia các hoạt động học tập tại Ánh Dương với một phương pháp giáo dục tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối đa khả năng tiềm ẩn của bản thân:

 

 

  • Giúp trẻ cảm thấy tự tin và giỏi giang, thói quen chia sẻ, quan tâm đến mọi người qua các chương trình dạy, tập và rèn Kỹ năng sống.  

 

  • Giúp trẻ lĩnh hội kiến thức và kỹ năng trong nhiều lĩnh vực thông qua hoạt động Dã ngoại/ngoại khóa mỗi tháng.