Visit counter: 438171
banner

Học tập và sinh hoạt

Học tập và sinh hoạt

Hoạt động theo mục đích lấy trẻ làm trung tâm:

 

-         Chương trình học luôn tôn trọng giá trị cá nhân từng trẻ giúp trẻ ham thích đến trường, biết chia sẻ, năng động và tự tin vào bản thân.

 

-         Chế độ chăm sóc quan tâm đến nhu cầu cá nhân của từng trẻ trong quá trình vận động và phát triển thể lực, trí lực, tâm sinh lý...

 

-         Cơ sở vật chất tốt giúp trẻ đượcchăm sóc và sinhhoạt trong môi trường an toàn và vệ sinh.

 

-         Tỷ lệ giáo viên cao, tổ chức các nhóm lớp nhỏ mang lại môi trường chăm sóc chu đáo, thân thiện và tận tâm như gia đình.

 

-         Camera kết nối trực tuyến đảm bảo có sự hỗ trợ và giám sát sát sao trong hoạt động nhà trường, giữa nhà trường và gia đình, đảm bảo sự minh bạch.