Visit counter: 438183
banner

Dinh dưỡng và sức khỏe

Thông tin Dinh dưỡng và sức khỏe

 

 Sức khỏe và dinh dưỡng của bé được theo dõi sát sao và luôn có sự điều chỉnh kịp thời:

  • Thực đơn của bé sẽ được thay đổi hàng tuần với đầy đủ các bữa ăn sáng, trưa, xế, sữa và các bữa yaourt, trái cây kèm theo.