Visit counter: 438175
banner

Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên

HỌC PHÍ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

1. CƠ SỞ VẬT CHẤT : 2.500.000đ  (Đvt : VNĐ)

Phí CSVC chỉ thu 1 lần duy nhất  khi nhập học lần đầu và không hoàn lại.

2. PHÍ HÀNG THÁNG : từ Thứ 2 - Thứ 6    (Đvt : VNĐ/tháng)

Học phí được thu từ ngày 1 đến ngày 5 mỗi tháng, không hoàn lại.

STT

NHÓM LỚP

HỌC PHÍ

TIỀN ĂN

1

Chó Đốm (từ 4 - 12 tháng)

6.500.000

1.200.000

2

Mickey (từ 13 tháng - 18 tháng)

5.500.000

1.200.000

3 Pooh (từ 19 tháng - 24 tháng) 5.500.000 1.200.000
4 Tom & Jerry (từ 2 tuổi - 3 tuổi) 5.800.000 1.200.000
5 Koala - Dolphin - Lion (từ 3 tuổi  - 6 tuổi) 5.800.000 1.300.000

Đối với những bé gửi sữa, nhà trường sẽ hỗ trợ mức phí như sau:

      - Bé từ 4 tháng - 6 tháng         :    550.000đ/tháng.

      - Bé từ 7 tháng - 12 tháng       :    350.000đ/tháng.

      - Bé từ 13 tháng trở lên            :   200.000đ/tháng.

Ưu đãi dành cho các bé có anh, chị, em ruột học cùng trường:

Giảm 5% học phí tháng cho bé thứ hai, thứ ba ( có anh, chị, em ruột đang học cùng trường)

3. PHÍ NGOÀI GIỜ : (Đvt : VNĐ/tháng)

ĂN CHIỀU (Thứ 2 - Thứ 6) 

THỨ 7 (7h00 - 16h00)

Cố định (tháng)

Đột xuất (ngày)

Cố định (tháng)

Đột xuất (ngày)

1.500.000

80.000

1.600.000

450.000

4. HOÀN TIỀN ĂN : (Đvt: VNĐ)

 

Trường chỉ hoàn tiền ăn cho trường hợp bé nghỉ học báo trước ít nhất 1 ngày.

Mức hoàn:

Mức hoàn Bé uống sữa trường Bé gửi sữa
  50.000đ/ ngày 30.000đ/ngày

 - Đối với bé ăn chiều  : hoàn thêm 50.000đ/ngày.

 - Bé nghỉ học thứ 7 có báo trước từ 1 ngày trở lên : hoàn 320.000đ/ngày.

Trong một năm học, trường sẽ có những ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước và của ngành Giáo dục thì sẽ không hoàn phí những ngày này.