Visit counter: 438182
banner

Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên

Hồ sơ đăng ký nhập học

 

 

Hồ sơ nhập học bao gồm:

1. Đăng ký nhập học (Download tại trang chủ).
2. Thông tin về đặc điểm tâm lý trẻ (Download tại trang chủ).
3. Giấy ủy nhiệm xử lý tình huống khẩn cấp (Download tại trang chủ).
4. Bản sao giấy khai sinh.
5. Bản sao lịch tiêm chủng.
6. Bản sao hộ khẩu hoặc chứng nhận tạm trú.
7. 04 ảnh 4 x 6 (Ảnh của bé)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC