Visit counter: 438166
banner

Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên

Các cơ sở của trường

 

1. Cơ sở 1:

                    Địa chỉ          : 42B Trương Định, phường 7, quận 3.

                    Điện thoại    : (08) 3 932 2382

 

 

2. Cơ sở 2:

                    Địa chỉ          : 60 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3.

                    Điện thoại    : (08) 39 320 197, (08) 35 261 790